Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

Po naciśnięciu przycisku 'Kup' na stronie 'Ostateczne potwierdzenie zamówienia' zostanie zawarta umowa kupna między Państwem a mną. Umowa oraz dane zamówienia zostaną zapisane i zabezpieczone na moim serwerze internetowym i będą widoczne dla Państwa po utworzeniu konta klienta. Umowa jest sporządzona w języku niemieckim.

Ceny są podawane w € i zawierają podatek VAT % lub %. Dodatkowo naliczany jest koszt wysyłki. Widoczne ceny są obowiązujące dla Państwa zamówienia. Ceny w innych walutach zależą od aktualnego kursu wymiany w stosunku do € (EUR), ale pozostają stałe dla całego zamówienia(np. aktualny kurs: 1 € (EUR) = 1,089 $).

Ceny w internecie mogą ulec zmianie, w przypadku zmiany cen przez dostawców (nie dotyczy to zamówień, które są w trakcie realizacji).

Nasze produkty wysyłam przy minimalnej wartości zamówienia od 0,00 €.

W przypadku przesyłki za pobraniem (możliwe tylko na terenie Niemiec) do kosztów wysyłki zostaje naliczona opłata dodatkowa w wysokości 5,60 €. W przypadku wartości zamówienia od 100,00 € koszty wysyłki zmniejszają się o 5,00 €. Przesyłka dokonywana jest za pomocą najszybszego z dostępnych środków transportu (za granicę za pośrednictwem transportu lotniczego). Tabela z pełnym zestawieniem opłat za wysyłkę znajduje się w sekcji: .

Dostawa z fakturą możliwa jest dopiero od drugiego zamówienia i jedynie na terenie Niemiec. Gość na stronie będzie identyfikowany za pomocą pliku cookie lub poprzez wpisanie swojego adresu e-mail z ostatniego zamówienia.

Zamówienia są realizowane w kolejności ich otrzymywania. Może dojść do opóźnień w realizacji zamówienia, w przypadku konieczności wyprodukowania lub zamówienia części produktów przed wysyłką. Zastrzegam sobie nieznaczne zmiany w modelach (np. kolor). W polu 'Życzenia' mogą Państwo określić swoje oczekiwania oraz życzenia. Jeśli to możliwe, postaram się je spełnić. Wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłosić.

Produkty pozostają moją własnością do czasu uregulowania płatności za całe zamówienie.

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht

Pouczenie o odstąpieniu od umowy dla klientów mieszkających w Niemczech (Widerrufsbelehrung)
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kirsten Faust, Unterm Kreuz 4, 63755, Alzenau, email: k.faust@miniatur.com, tel: +49 (0) 6023 999 848,fax: +49 (0) 6023 999 852) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy dla klientów mieszkających w Niemczech


Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An Kirsten Faust, Unterm Kreuz 4, 63755, Alzenau, email: k.faust@miniatur.com, tel: +49 (0) 6023 999 848,fax: +49 (0) 6023 999 852

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (Unzutreffendes streichen) den von mir/uns (Unzutreffendes streichen) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf folgender Waren (Nennung der Waren)

- Bestellt am (Datum)
- Erhalten am (Datum)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Prawo odstąpienia od umowy
Zamówienie może być anulowanie w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia towaru. Odwołanie nie wymaga żadnego uzasadnienia i może nastąpić w formie pisemnej (wystarczy e-mail) lub poprzez zwrot towaru (przesyłka zwrotna na nasze ryzyko). Aby dotrzymać terminu zwrotu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Kirsten Faust ● Unterm Kreuz 4 ● D-63755 Alzenau
Fax: 06023 999 852 ● Email: k.faust@miniatur.com

Koszt zwrotu przesyłki ponoszą Państwo. Wysyłka odbywa się na mój koszt. Jeśli dokonają Państwo zwrotu uszkodzonego lub zużytego towaru, zostanie odliczona z tego tytułu prawnie dopuszczalna kwota. Mogą Państwo tego uniknąć poprzez ograniczenie się jedynie do sprawdzenia funkcjonalności produktu i jego odesłanie bez śladów użycia oraz w oryginalnym opakowaniu. Prawo zwrotu nie obejmuje produktów, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie klienta.

Arbitraż konsumencki (ADR)
Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do celów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie online. Mogą ją Państwo odnaleźć w sekcji Arbitraż konsumencki . Nie jesteśmy zobowiązani, jak również gotowi do uczestnictwa w procesie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich przed odpowiednią instytucją prawa.

Gwarancja:
Gwarancja jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku usterki towaru mamy prawo do jego naprawy lub wymiany. Jeśli naprawa nie przyniesie pożądanego efektu lub wymieniony towar będzie również wadliwy, mogą Państwo zażądać zwrotu kosztów zakupu lub obniżenia pierwotnej ceny towaru. Więcej informacji na temat ewentualnej gwarancji od producenta mogą Państwo znaleźć w dokumentacji produktu.